Χώρες που συμμετέχουν: Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Πολωνία

-e-twinning twin space (http://desktop.etwinning.net/projects/project/113448)

-facebook group pages (W-volunteer) Report Form
https://www.facebook.com/groups/1555508544724580/?fref=ts

– E-twinning Platform Project (http://desktop.etwinning.net/projects/project/113448)

– Project website (http://www.voleurope.net) was created and updated.

– Facebook pages (https://www.facebook.com/groups/1656611904593853/) , one foreach partner (https://www.facebook.com/groups/1555508544724580/).

Aristotelous square, aimed at arising consciousness of the local community in the area of volunteering and the TV shot in spreading the motivation of students to the idea of volunteering so as to develop volunteering competences and create a common sense of European Citizenship (https://www.youtube.com/watch?v=tzFQtxBHSSQ).