Χώρες που συμμετέχουν: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Τουρκία, Ρουμανία

SITE:
https://www.istitutocapialbi.edu.it/erasmus/ 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCE9ODAs_zhC7aTa91Rv1Fbw 

FACEBOOK PAGE: “music to decrease inequality at school”: https://www.facebook.com/1o-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B-%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82-8923