Χώρες που συμμετέχουν: Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Ιταλία, Τουρκία, Κροατία, Ελλάδα

virtual library designing and creation (http://liis.ro/~ecotraining/).

All material mentioned above can be found on our project website: http://liis.ro/~ecotraining/

our common facebook project page (Start up Eco Training Firms):
https://www.facebook.com/groups/719257698231471/

and our school facebook page:
https://www.facebook.com/1o-ΕΠΑΛ-Θεσσαλονίκης-Δημόκριτος-892303030839932/