Το 1ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης υλοποιεί πρόγραμμα  ERASMUS+ ΚΑ1 με κωδικό αριθμό 2019‐1‐EL01‐KA102 ‐ 062239 και τίτλο “Training in 3d Animation and Computer Graphics-a way to enhance students with Employability”.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 16 μαθητές οι οποίοι θα προέρχονται από τους τομείς Πληροφορικής, Υγείας Πρόνοιας  και Οικονομίας και Διοίκησης καθώς και 2 συνοδοί καθηγητές.

Το σχέδιο από μόνο του αποτελεί κίνητρο και πηγή έμπνευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς αφού προσφέρει:

• τη δυνατότητα για κάτι πρωτοπόρο και καινοτόμο που σε καμιά άλλη περίπτωση οι μαθητές δε θα μπορούσαν να προσεγγίσουν,

• νέες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας,•  ανάπτυξη νέων επαφών, επέκταση του επαγγελματικού δικτύου των μαθητών,• ανάπτυξη επαφής με την αγορά εργασίας στο εξωτερικό,

•  συνεργασία και διαμοιρασμό των γνώσεων με άτομα από άλλες χώρες.

ΣΤΟΧΟΙ προγράμματος:

·         η υποστήριξη των εκπαιδευόμενων ως προς την απόκτηση γνώσεων με στόχο να βελτιώσουν την προσωπική τους ανάπτυξη και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων τους ως προς την απασχόληση τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,

·         η γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις δυνατότητες του 3D Blender,

·         η γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την κατασκευή και απόδοση 3D αντικειμένων και interactive animation,

·         η γνωριμία τους με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας.