Τομείς/ Ειδικότητες Β’ και Γ’ τάξης 1ου ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης

Τομέας Ειδικότητα
Πληροφορικής Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Μηχανολογίας Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Βοηθός Φαρμακείου
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης