Οι μαθητευόμενοι των τμημάτων Βοηθός Νοσηλευτή και Κομμωτικ΄ής Τέχνης παρακαλούνται να βρίσκονται στον αύλιο χώρο του σχολείου μας στις 11:30 π.μ. στις 24/10/2022 για ενημέρωση σχετικά με την έναρξη του προγράμματος της Μαθητείας.
Οι μαθητευόμενοι του τμήματος Βοηθός Φαρμακείου θα προσέλθουν την ίδια ημέρα στις 12:30 μόνο εφόσον έχουν λάβει τηλεφωνική ενημέρωση ή email.

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Παρακαλούμε να βρίσκεστε ολόκληρο το τμήμα, ακόμη και όσους δεν είχαμε καλέσει στην πρώτη φάση, στον 2ο όροφο του σχολείου την Πέμπτη 10/11/2022 στις 12:00 καθώς θα ξεκινήσουν τα μαθήματα και θα υπογραφούν οι συμβάσεις και για τους υπόλοιπους.

Σήμερα στις 16-11-2022 και ώρα 13:00 παρακαλούνται όσοι βρίσκονται στο τμήμα “Υπάλληλος Διο΄ίκησης κ Οικονομικών Υπηρεσιών” να προσέλθουν στο 1ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ώστε να πραγματοποιηθεί το Α΄΄ μάθημα.